آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی

آخرین بروزرسانی: 3 هفته پیش

آزمون عملی کارت تدریس سازهای ایرانی

1786 12
کلاس های در حال اجرا
سه شنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان فارس سازهای ایرانی(چهارشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ ساز ایرانی (یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان خراسان _ ساز ایرانی(دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ تار و سه تار(یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس استان تهران _ ساز ایرانی(پنجشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون سازهای کوبه ای دوشنبه (99.08.26) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز سنتور _ سه شنبه(99.08.27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون سازهای تار و سه تار _ چهارشنبه(99.08.28) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای ویلن ایرانی و کمانچه _پنچشنبه(99.08.29 خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون آوار سنتی و صداسازی _ شنبه (99.09.01) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
Captcha
ورود
Captcha
عضویت