آزمون عملی کارت تدریس سازهای جهانی

آخرین بروزرسانی: دیروز

آزمون عملی کارت تدریس ساز های جهانی

8926 26
کلاس های در حال اجرا
دوشنبه کلاس آزمون ساز گیتار - دوشنبه (۹۹/۱۰/۰۸) خانه موسیقی هیئت داوران زمستان ۹۹ پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون پیانو ، تئوری ، سلفژ ، صداسازی ،آهنگسازی - چهارشنبه (۹۹/۱۰/۱۰) خانه موسیقی هیئت داوران زمستان ۹۹ پایان یافته
سه شنبه کلاس استان فارس سازهای جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان فارس ساز های جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون تهران _ ساز گیتار (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان تهران _ ساز گیتار (یکشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون موسیقی کودک _ دوشنبه (99.08.26) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز گیتار _ سه شنبه(99.08.27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون گرایش تئوری ؛ سلفژ ؛ پیانو ؛ هارمونیکا ؛ صداسازی _ چهارشنبه(99.08.28) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای ویلن کلاسیک و ویلن سل (پنجشنبه 99.08.29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون موسیقی کودک و گیتار _ شنبه(99.09.01) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون ساز گیتار _دوشنبه (1399/10/22) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون سازهای پیانو ؛ قارمون ؛ تئوری ؛ سلفژ ؛ آهنگسازی_ شنبه (99/10/27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه آنلاین آزمون گرایش موسیقی کودک_دوشنبه(99/10/29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ویلن کلاسیک و ویلنسل_ شنبه(99/11/11) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون ساز های بادی_ شنبه (99/11/25) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه آنلاین آزمون سازهای بادی _ پنجشنبه(99/11/30) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون سازهای بادی _ شنبه(99/11/02) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ، آهنگسازی_ چهارشنبه(99/12/13) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ،آهنگسازی_ شنبه(99/12/16) خانه موسیقی پاییز 99 جزئیات/ ثبت نام
پنجشنبه آنلاین آزمون تئوری، سلفژ،آهنگسازی_ پنج شنبه(99/12/14) خانه موسیقی پاییز 99 جزئیات/ ثبت نام
Captcha
ورود
Captcha
عضویت