آزمون عملی کارت تدریس سازهای جهانی

آخرین بروزرسانی: 3 هفته پیش

آزمون عملی کارت تدریس ساز های جهانی

2121 14
کلاس های در حال اجرا
سه شنبه کلاس استان فارس سازهای جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان فارس ساز های جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(یکشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان خراسان _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(سه شنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس استان تهران _ ساز جهانی(چهارشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون تهران _ ساز گیتار (دوشنبه) خانه موسیقی هیئت داوران پاییز 99 پایان یافته
یکشنبه کلاس استان تهران _ ساز گیتار (یکشنبه) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
دوشنبه کلاس آزمون موسیقی کودک _ دوشنبه (99.08.26) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
سه شنبه کلاس آزمون ساز گیتار _ سه شنبه(99.08.27) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
چهارشنبه کلاس آزمون گرایش تئوری ؛ سلفژ ؛ پیانو ؛ هارمونیکا ؛ صداسازی _ چهارشنبه(99.08.28) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
پنجشنبه کلاس آزمون سازهای ویلن کلاسیک و ویلن سل (پنجشنبه 99.08.29) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
شنبه کلاس آزمون موسیقی کودک و گیتار _ شنبه(99.09.01) خانه موسیقی پاییز 99 پایان یافته
Captcha
ورود
Captcha
عضویت